Seria Ultraking 4500 Premium

Ultraking 4500 PREMIUM jest farbą utrwalaną UV, obojętną sensorycznie, o niskiej migracji. Jest przeznaczona do druku zewnętrznych powierzchni kartonowych i papierowych opakowań spożywczych nie pozostających w intencjonalnym kontakcie z pakowanym produktem żywnościowym. Farba spełnia wymaganie określone w Rozporządzeniach Rady i Parlamentu Europejskiego o sygnaturach 1935/2004 i 2023/2006 oraz Rozporządzenia Szwajcarskiego nr. 817.023.21. Produkt wyróżnia się wysoką intensywnością, niskim pyleniem, szybkim utrwalaniem UV oraz wyjątkowo stabilną równowagą wodno-farbową.

Parametry produktu i dokumenty do pobrania

Materiały dostępne po zalogowaniu do Strefy Klienta.