Seria Ultraking 4600 PLAS Premium

Ultraking 4600 PLAS PREMIUM jest farbą utrwalaną UV, obojętną sensorycznie o niskiej migracji. Jest przeznaczona do druku zewnętrznych powierzchni opakowań spożywczych wykonanych z tworzyw sztucznych, kartonu lub papieru nie pozostających w intencjonalnym kontakcie z pakowanym produktem żywnościowym. Farba spełnia wymaganie określone w Rozporządzeniach Rady i Parlamentu Europejskiego o sygnaturach 1935/2004 i 2023/2006 oraz Rozporządzeniu Szwajcarskim nr. 817.023.21. Produkt wyróżnia się wysoką intensywnością, niskim pyleniem, szybkim utrwalaniem UV oraz wyjątkowo stabilną równowagą wodno-farbową. Dodatkową cechą w przypadku druku na niewsiąkliwych podłożach drukowych jest doskonała adhezja i wysoka odporność na ścieranie.

Parametry produktu i dokumenty do pobrania

Materiały dostępne po zalogowaniu do Strefy Klienta.