Farby offsetowe konwencjonalne

Farby konwencjonalne obok papieru są podstawowym surowcem wykorzystywanym w arkuszowym druku offsetowym. Głownym składnikiem spoiwa farb tej grupy są oleje i żywice pochodzenia mineralnego bądź roślinnego.

Mechanizm utrwalania farb konwencjonalnych oparty jest o penetrację podłoża drukowego i utlenianie składników spoiwa. Skład recepturowy charakterystyczny dla danego typu farby determinuje jej właściwości drukowe, takie jak: szybkość utrwalania, tack farby, intensywność czy połysk. Dzięki temu różnorodność dostępnych produktów pozwala zaspokoić najbardziej nawet wysublimowane oczekiwania końcowego odbiorcy. Rolą firmy Grafmaj AM jako dostawcy jest natomiast dopasować w oparciu o doświadczenie i wiedzę empiryczną produkt do ściśle określonych potrzeb klienta.

Osobną podgrupę stanowią farby offsetowe do druku opakowań żywności. Cechują się one niską migracją. Wobec farb stosowanych na opakowaniach na produktach żywnościowych stawiane są szczególne wymagania, które dla dobra konsumentów zostały uregulowane przez ustawodawcę w szeregu rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady. Istnieją też regulacje krajowe (np. Rozporządzenie Szwajcarskie) oraz wytyczne sformułowane przez wiodących producentów żywności.

W odpowiedzi na oczekiwania rynku farby offsetowe konwencjonalne o niskiej migracji przeznaczone do druku na opakowaniach spożywczych znalazły swoje miejsce w portfolio produktowym Grafmaj AM.