Farby offsetowe UV

Farby offsetowe UV są utrwalane w wyniku reakcji polimeryzacji wyzwalanej pod wpływem wysokoenergetycznego promieniowania nadfioletowego. W odróżnieniu od farb konwencjonalnych, których czas schnięcia sięga kilkunastu godzin, farby UV opuszczają maszynę drukującą w stanie w pełni utrwalonym, a druki nimi wykonane można kierować natychmiast do dalszego uszlachetniania lub do kolejnych operacji post-press.

Dodatkową zaletą w porównaniu z farbami konwencjonalnymi jest poprawne utrwalanie i znacząco wyższa adhezja dla podłoży o niskiej wsiąkliwości. Z uwagi na wymienione cechy farby UV są używane wszędzie tam, gdzie istotne jest tempo procesu druku (produkcja formularzy bez końca z roli na rolę), pełna kompatybilność z technikami uszlachetniania (lakierowanie UV w jednym przebiegu maszyny drukującej, laminacja folią) lub powlekanie podłoży o niskiej wsiąkliwości (druk na materiałach samoprzylepnych, na foliach poliolefinowych czy poliestrowych).

Osobną podgrupę stanowią farby offsetowe UV do druku opakowań produktów spożywczych. Farby te cechują się niską migracją oraz spełniają szereg rygorystycznych regulacji ustawionych zarówno przez Parlament Europejski jak również przez poszczególne kraje (np. Rozporządzenie Szwajcarskie) czy też przez wiodących producentów żywności.