Obciągi do druku zwojowego Heat-set

Wobec obciągów drukujących do maszyn rotacyjnych heat-set stawiane są szczególne wymagania: odporność na ekstremalnie prędkości druku, niski koszt, wysoka wytrzymałość, jak najdłuższe interwały pomiędzy obsługą i konserwacją powierzchni gumy.

Druk rotacyjny stawia też znacząco wyżej poprzeczkę przed firmą konfekcjonującą formatki listwowane. Wykrawanie formatek z rolki musi być wykonane z najwyższą precyzją. Przy prędkościach druku rzędu kilkudziesięciu tysięcy obrotów na godzinę montaż i osadzenie listwy musi być wykonane perfekcyjnie, zapewniając pełne bezpieczeństwo zarówno obsłudze jak również elementom maszyny.

Dzięki zaawansowanej linii do konfekcji obciągów oraz w oparciu o wiedzę uznanych producentów obciągów drukujących, jesteśmy gotowi sprostać temu zadaniu.