Obciągi offsetowe do druku arkuszowego UV

Obciągi offsetowe dedykowane do druku farbami UV posiadają warstwę drukującą wykonaną z elastomerów EDPM, wykazujących doskonałą odporność na składniki farb utrwalanych UV, aldehydy oraz ketony zawarte w zmywaczach do farb UV. Jednocześnie odporność mieszanek stosowanych do produkcji gum do druku UV na składniki spoiw farb konwencjonalnych jest niemal zerowa. Z tego powodu gum dedykowanych do pracy z farbami UV nie należy stosować do druku konwencjonalnego.