Obciągi offsetowe do druku arkuszowego

Obciągi offsetowe przeznaczone do druku konwencjonalnego stosowane są w przypadku gdy produkcja odbywa się wyłącznie z zastosowaniem farb offsetowych utrwalanych konwencjonalnie przez oksydację i wsiąkanie. Warstwa drukująca obciągu wykonana najczęściej z elastomerów NBR, które charakteryzują się znakomitą odpornością na oleje i żywice, stanowiące spoiwo farb konwencjonalnych.

Jednak odporność tych mieszanek na działanie monomerów i oligomerów, wchodzące w skład farb UV oraz agresywne chemicznie aldehydy i ketony stosowane w zmywaczach UV jest znikoma. Z tego powodu, gum dedykowanych do druku konwencjonalnego nie należy używać zamiennie do druku farbami UV. W przypadku jednoczesnego stosowania farb konwencjonalnych na przemian z farbami UV (przewaga druku konwencjonalnego) rozwiązaniem jest zastosowanie obciągów do druku hybrydowego (mieszanego). Gumy do druku mieszanego posiadają warstwę drukującą wykonaną w oparciu o modyfikowane mieszanki NBR kompatybilne zarówno z farbami, jak i chemią właściwą dla obu technik druku.

Choć wszystkie gumy z rodziny obciągów do druku konwencjonalnego oraz zamiennego wykonane są na bazie tej samej mieszanki, to na tym kończą się podobieństwa pomiędzy poszczególnymi seriami. Z uwagi na różnorodne oczekiwania oferujemy szeroki wachlarz produktów. Należy pamiętać, że tylko właściwy dobór obciągu gwarantuje dobrą jakość druku i ekonomikę całego procesu.
 

Amethyst 9020

Druk konwencjonalny

Vulcan Easy

Druk konwencjonalny

Vulcan Eco

Druk konwencjonalny

Vulcan Kart One

Druk konwencjonalny i UV

Day Zenith TR

Druk konwencjonalny i UV

DayGraphica 3610

Druk konwencjonalny

Vulcan Combo

Druk konwencjonalny i UV

Perfect Dot DL

Druk konwencjonalny